Tarief

Mijn basistarief is € 60 per uur. Dit is een gebruikelijk tarief dat vergoed wordt door de zorgverzekeraars.

Verzekeringsdekking: Voedingsadvies

Je kunt mij direct benaderen: je hebt geen verwijsbrief van je huisarts nodig.

Drie uur dieetadviezen per jaar worden vergoed door de Nederlandse basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook dieetadviezen in de aanvullende verzekering. Voor meer informatie, raadpleeg je verzekeringsvoorwaarden of dieetadvies vergoeding overzicht van de Zorgwijzer.

Duur van een consult

Het eerste consult duurt 60 minuten. Tijdens deze intake wordt alle relevante informatie verzameld en het persoonlijke voedingsplan besproken. In de vervolgconsulten wordt de voortgang geëvalueerd en het plan zo nodig bijgesteld. Het aantal vervolgconsulten (meestal 15-30 minuten) hangt af van de complexiteit van de situatie. Normaal gesproken maak ik tijdens het eerste consult een inschatting van het aantal consulten dat nodig is om je doel te bereiken.

No show

Ben je verhinderd? Je dient uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen, anders ben ik verplicht om de afspraak in de rekening te brengen.

Relevante beroepskwalificaties

Ik ben aangesloten bij de volgende professionele verenigingen: